RAZDELITEV URNIKA
Torek, 1. septembra 2015

Glasbena šola Koper, ob 17. uri
oddelek OŠ Koper, ob 18. uri
oddelek Marezige, ob 19. uri
oddelek OŠ A. Ukmarja, ob 19. uri
podružnica Izola, ob 16.30
podružnica Piran, ob 18.30

BALET - obvestilo za starše
BALET - urniki

  ODMEVI NAŠIH UČENCEV ... več člankov RSS

 
Ob začetku šolskega leta 2014/ 2015 vas prisrčno pozdravljam!

Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu letos vstopa v svoje 66. leto uspešnega vzgojno-izobraževalnega in glasbeno-umetniškega delovanja. Vsako leto se s ponosom oziramo nazaj in ugotavljamo, da je naša glasbena šola v letih svojega delovanja bistveno zaznamovala glasbeno izobraževanje ne le v slovenski Istri, temveč v celotni regiji in Sloveniji. Glasbena šola Koper je prispevala in iz leta v leto še vedno prispeva k bogati glasbeno-kulturni dediščini.

Tudi minulo šolsko leto je bilo zaznamovano s pomembnimi in odmevnimi glasbenimi dogodki naše šole. Poleg rednega pedagoškega dela smo bili organizatorji ali soorganizatorji številnih seminarjev, projektov, festivalov in nenazadnje tekmovanj. Naši učenci so se večkrat izjemno uspešno predstavili domači in tuji publiki na:

- koncertu posvečenem 80. obletnici pianista, pedagoga in skladatelja Igorja Dekleve,
- koncertih posvečenih 85. obletnici skladatelja Jakoba Ježa,
- festivalu sodobne vokalne glasbe Styria Cantat v Gradcu z Mladinskim pevskim zborom Glasbene šole Koper,
- mednarodnem festivalu sodobne glasbe Koper 2014,
- državnem zborovskem tekmovanju z Otroškim pevskim zborom Podružnice Izola in Mladinskim pevskim zborom Glasbene šole Koper,
- tekmovalnih odrih in zaključnih koncertih regijskih tekmovanj, TEMSIG-a 2014 in številnih mednarodnih tekmovanj,
- koncertih Simfoničnega orkestra Glasbene šole Koper in Umetniške gimnazije Koper, Godalnega orkestra »Vladimir Lovec«
  ter ansambla »Violoncello Principale«,
- koncertih Pihalnih orkestrov Glasbene šole Koper in Podružnice Piran,
- koncertih trobilno-tolkalske zasedbe Brass-band Glasbene šole Koper,
- predstavitvah, srečanjih, revijah v okviru ZPGŠ,
- območnih in zaključnih revijah »Naša pomlad 2014« z vedno prisrčnima Otroškima pevskima zboroma Glasbene šole Koper in Podružnice Izola.

Mlade nadobudne plesalke baletnega oddelka so v preteklem šolskem letu navdušile z dvema pravljičnima uprizoritvama glasbeno-baletne predstave »V svetu sanj«. Ob izteku koledarskega leta pa so kot vsako leto do sedaj navdušile tudi najmlajše gledalce obalnih osnovnih šol.

Učenci in njihovi mentorji so se vedno z veseljem odzvali povabilom organizacij, društev in zavodov vseh treh obalnih občin in se tako predstavili na izvenšolskih prireditvah, ki jih je iz leta v leto vse več.

Vsem Vam, dragi učenci in spoštovani starši, učiteljem in mentorjem iskreno čestitam in se zahvaljujem, da ste v tako visokem številu prispevali k izjemni prepoznavnosti naše šole v ožjem in širšem okolju. Čestitke gredo tudi vsem Vam, dragi poslušalci in obiskovalci naših glasbenih prireditev, ki podpirate glasbeno izobraževanje mladih in jih spremljate na nastopih, koncertih, gostovanjih ter jih aktivno spodbujate na tekmovanjih, vajah in prireditvah.

Ponosni smo, da lahko z našim delom bogatimo kulturno-izobraževalni prostor vseh treh obalnih občin in vlagamo v naše bodoče rodove. Glasbena vzgoja in izobraževanje ne prispevata le k pridobivanju znanja, ki so glasbenega značaja. Gojimo vrline, kot so sodelovanje, sproščenost, kreativnost in spoštovanje.

Drage učenke, učenci, starši in skrbniki, želim vam prijetno šolsko leto in soustvarjanje v svetu glasbe v naših treh hramih glasbe v Kopru, Izoli in Piranu.

Iztok Babnik,    
ravnatelj GŠ Koper    

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Friderik King