Vračilo inštrumenta

vračilo instrumenta Inštrument se vrne na koncu šolskega leta, oz. po dogovoru z knjižničarko.

 

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare