OBVESTILO ZA JAVNOST
4073  |  A+ | a-
Koper, 15. maja 2020

  Navodila za izvajanje pouka

  Navodila, higiena-rok, zdravstveni-delavci

  Plakat, navodila, preprečitev širjenja

Maske
 
Koper, 14. maja 2020

NOVO OBVESTILO v zvezi s pričetkom izvajanja pouka dne 18. maja 2020
V ponedeljek, 18. maja 2020 se bo v šolskih prostorih pričel izvajati individualni in skupinski pouk.
Tako se bo pričel pouk glasbene pripravnice, predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi, solfeggia, komorne igre.
Pouk plesne pripravnice in baleta se bo pričel v šolskih prostorih 25. maja 2020.
 

Koper, 12. maja 2020

OBVESTILO O PONOVNEM PRIČETKU IZVAJANJA POUKA V GLASBENI ŠOLI

Cenjeni starši in skrbniki,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 8. maja 2020 izdalo okrožnico, s katero nas je obvestilo, da se bo vzgojno izobraževalno delo ponovno pričelo izvajati v šolskih prostorih predvidoma 18. maja 2020 in to samo za individualni pouk (instrument, petje). Za vse skupinske oblike pouka: glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi, solfeggio, komorne skupine, zbori, orkestri se nadaljuje izvajanje pouka na daljavo. V obliki izobraževanja na daljavo bo potekal pouk instrumenta in petja samo za tiste učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole. Obvestilu prilagamo opredelitev zdravstvenih omejitev, ki ga je pripravil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo.

Zaradi organizacije dela in v skladu s priporočili NIJZ, si mora šola pred vstopom učencev v šolo, obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev. S tern se v šoli zagotovi varno učno okolje. K izjavi prilagamo prijavnico za najavo prihoda učenke oziroma učenca v glasbeno šolo.

Vljudno prosimo, da izpolnjeno in podpisano izjavo ter prijavnico pošljete do 18. maja 2020 na elektronski naslov koronavirus@glasbena-kp.net ali pa poskrbite, da omenjeno izjavo in prijavnico vaš otrok izroči učitelju/učiteljici instrumenta na prvi uri pouka.

Glasbena šola bo v prihajajočih dneh pripravila dodatna navodila, pojasnila ter protokol glede vstopa v šolski objekt, poteka dela v šoli ter ostale koristne informacije v zvezi z zaključevanjem tega šolskega leta. Pri pripravi bomo upoštevali priporočila in smernice ministrstva ter zdravstvene stroke. Že sedaj pa vas vljudno prosimo, da spremljate naše objave ter spoštujete vsa priporočila in navodila za preprečevanje širjenja morebitnih okužb. Zavedati se moramo, da potek dela v novih okoliščinah zahteva prilagodite vseh udeležencev vzgojnega, izobraževalnega in delovnega procesa.

S spoštovanjem
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

IZJAVA STARŠEV pred vstopom otroka v glasbeno šolo

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake
v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV


Obvestilo o pričetku izvajanja pouka

 
Koper, 25. marca 2020

OBVESTILO ZA STARŠE, SKRBNIKE, UČENCE IN DIJAKE
Glasbena šola Koper, s podružnicama v Izoli in Piranu, bo do preklica zaprta.


V tem času se nadaljuje izvajanje pouka na daljavo. O pričetku izvajanja rednega pouka po ustaljenem urniku v prostorih GŠ Koper, Izola in Piran boste pravočasno obveščeni.

 

Koper, 11. marca 2020
Načrt dela v GLASBENI ŠOLI KOPER v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi
 

Koper, 10. marca 2020
št. dopisa: 6031-106/2020

OBVESTILO ZA UPORABNIKE

UKREPI  GLASBENE ŠOLE KOPER V ZVEZI S

PREPREČEVANJEM ŠIRJENJA KORONAVIRUSA


Skladno z navodili pristojnih strokovnih institucij o dodatnih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa je vodstvo Glasbene šole Koper sprejelo spodaj navedene ukrepe, ki pričnejo veljati od 10. marca 2020 do preklica oziroma do sprejema novih navodil s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ukrepi veljajo za Glasbeno šolo Koper, podružnico Izola in podružnico Piran.

1.    Odpovejo se vsi načrtovani nastopi, ne glede na število nastopajočih in poslušalcev.
2.    Odpovejo se vsa srečanja, gostovanja, izvenšolski nastopi in potovanja v tujino.
3.    V prostorih GŠ Koper se omeji vadenje instrumentov. Vadenje lahko poteka do 19.30. Učitelji sami presodijo, kateri učenci, dijaki izvajajo vadenje zaradi nemotenega poteka rednega pouka. Vadenje instrumentov za potrebe izvajanja nadstandardnih oblik pouka se do nadaljnjega ne izvaja.
4.    Odpovejo se vse oblike orkestrskega pouka oziroma vaje orkestrov GŠ Koper, Izola in Piran.
5.    Odpovejo se vaje Otroškega pevskega zbora in Mladinskega pevskega zbora GŠ Koper in GŠ Izola.
6.    Pri izvajanju pouka se vzdržujte primerna razdalja med učiteljem in učencem.
7.    Vsi učenci in učitelji trobilnih instrumentov sproti praznite vodo (slino) iz instrumenta v koš, opremljen s polivinilasto vrečko. Zadržite se igranja na ustnik, ker s tem pršite slino v okolico in na površine.
8.    Učitelji pihalih in trobilih instrumentov za demonstracijo uporabljajo izključno svoj instrument, ustnik, jeziček in čistilne krpe.  
9.    Poskrbite za redno zračenje učilnic in redno umivanje rok ter opozarjajte učence in dijake na higieno rok in kašlja.
10.    Če učenec ali dijak kaže znake slabega počutja, boste o tem nemudoma obveščeni starši oziroma skrbniki učenca. Učenec bo do prihoda staršev ločen oziroma izoliran od ostalih otrok.
11.    Čistilke in hišniki izvajajo dodatne ukrepe za ohranjanje higiene in čistoče učilnic, prostorov GŠ Koper, Izola in Piran.
12.    Člani delovne skupine v sestavi Iztok Babnik, Tatjana Jercog, Mirko Orlač, Breda Pečnik Božič in Irena Čok, redno spremljajo dogajanje v zvezi s koronavirusom in zagotavljajo takojšnje obveščanje o morebitnih primerih obolenj, o  preskrbljenosti z zaščitnimi sredstvi in materialom za čiščenje in razkuževanje.

V primeru dodatnih pojasnil, vprašanj in sporočil kontaktirajte vodstvo šole oziroma člane delovne skupine:    
Iztok Babnik: 040 631 331; iztok.babnik@glasbena-kp.net
Tatjana Jercog: 040 631 035; pomocnica@glasbena-kp.net
Mirko Orlač: 040 631 033; pomocnik@glasbena-kp.net
Breda Pečnik Božič (GŠ Izola): 040 631 034; vodja-izola@glasbena-kp.net
Irena Čok (GŠ Piran): 040 631 038; irena.cok@glasbena-kp.net

Pozivamo vas k spremljanju zanesljivih, relevantnih in uradnih virov informacij, kot so spletne strani pristojnih institucij in ministrstev (https://www.gov.si/teme/koronavirus/) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov).
Sprejeti ukrepi GŠ Koper so izključno preventivnega značaja, nikakor ne želimo ustvarjati strahu, bojazni in preplaha. Dolžni smo poskrbeti za lastno zdravje in za zdravje ranljivih in šibkejših skupin prebivalstva.


Lep pozdrav.
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper
 

v Kopru, 9. marca 2020
št. dopisa: 6031-104/2020

OBVESTILO O UPORABI DEZINFEKCIJSKEGA
SREDSTVA DERMOGENOL

v prostorih Glasbene šole Koper, podružnica Izola, podružnica Piran

Spoštovani starši, skrbniki in uporabniki storitev Glasbene šole Koper!
Vodstvo Glasbene šole Koper je 9. marca 2020 sprejelo ukrep, da vsako učilnico, kjer poteka pouk glasbenih predmetov (GŠ Koper, Izola, Piran), opremi z dezinfekcijskim sredstvom v gelu za roke - hidroalkoholni gel Dermogenol. Sprejeti ukrep je rezultat trenutnega dogajanja na področju  koronavirusa, saj je eno izmed pomembnejših priporočil stroke, ohranjanje higiene rok.

Posebno opozorilo
Vsem tistim učencem, ki jim iz zdravstvenih razlogov ni dovoljena uporaba tovrstnih sredstev, uporabo odsvetujemo. O tem obvestite učitelja.

Lep pozdrav.
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper
 
OBVESTILO ZA JAVNOST
 
V Glasbeni šoli Koper redno spremljamo dogajanje v zvezi s koronavirusom. Upoštevamo navodila, priporočila in smernice vseh pristojnih institucij.

Z dodatnimi navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  z dne 26. 2. 2020 (št.: 6030-1/2020/6), nas je pristojno ministrstvo obvestilo, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti.

Glasbena šola Koper pa je sprejela ukrep o omejevanju števila javnih, šolskih in razrednih nastopov. Omejujemo izvenšolske nastope, obiske koncertov ter srečanj naših učencev doma in v tujini. Skladno z napisanim vas pozivamo, da redno spremljate objave in sporočila Glasbene šole Koper v zvezi z odpovedjo nastopov in drugih (neobveznih) dejavnosti šole zaradi koronavirusa.
Vse uporabnike, obiskovalce in zaposlene pozivamo, da kljub pomanjkanju razkužil na tržišču, še naprej skrbite za ustrezno higieno rok (umivanje z milom in toplo vodo) oziroma upoštevate navodila pristojnih strokovnjakov.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je odprt elektronski naslov vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju (učiteljem, staršem, učencem) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom.
 
Lep pozdrav.
IZTOK BABNIK,
ravnatelj GŠ Koper
 

PRELIMINARNE USMERITVE
GLEDE KORONAVIRUSA


Skladno z napotki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Ministrstva za zunanje zadeve, objavljamo splošne preventivne ukrepe in povezave do ključnih institucij za spremljanje ažuriranih uradnih informacij glede koronavirusa.
Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control. 

Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate z in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). NIJZ je ključna nacionalna kontaktna točka, ki izvaja stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi epidemioloških podatkov v svetu in doma. NIJZ je ključna točka v sistemu medsebojnega obveščanja in zagotavlja stalno dosegljivost. Na tej osnovi NIJZ pripravlja:

Redna obvestila in priporočila o tveganjih za javno zdravje;
Obvestila z oceno tveganja in priporočili ob dogodkih v svetu in doma, ki lahko pomenijo visoko tveganje za javno zdravje;
Zavodi poročajo NIJZ in MIZŠ v primeru, da zaznajo morebitna tveganja za javno zdravje ali pridobijo informacijo o dogodkih, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:·

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Redno si umivamo roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Korona virus

Top

NOVEJŠE NOVICE, ČLANKI IN ODMEVI ...

rss   Vsi prispevki - novejši in starejši - na enem mestu ...

Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

Lepo vas pozdravljam v novem šolskem letu. Vsi, ki nas že nekaj let spremljate in bedite nad svojimi mladimi »muzikusi«, se zahvaljujem za zaupanje, hkrati pa verjamem, da smo uspeli zadovoljiti pričakovanjem in željam vaših otrok po znanju igranja na inštrumente, petja in baleta. Verjamem, da se je vsak otrok pri nas dobro počutil in osvojil nova znanja, ki jih bo v novem šolskem letu še nadgradil.

Tistim pa, ki ste v tem šolskem letu prvič z nami, želim kar se da prijetno počutje na Glasbeni šoli Koper in obeh podružnicah v Izoli in Piranu. Naši učitelji vam bodo ponudili najkakovostnejšo storitev poučevanja in pedagoških pristopov, saj smo med najbolj uspešnimi glasbenimi šolami v Sloveniji. V učnem procesu naše poučevanje in zahtevnost programa prilagajamo posamezniku, glede na njegove sposobnosti in trenutne spretnosti, vendar pa stremimo k cilju, da mladi glasbeniki predelajo predpisan program za posamezni razred.

Zato mladim nadobudnim glasbenikom in tudi tistim malo starejšim, ki že več let obiskujete našo šolo, ob vsakem začetku šolskega leta osvežim spomin in opomnim, da je visoko glasbeno znanje in obvladovanje igranja na inštrument mogoče le z vsakodnevno in redno vajo. Inštrument mora potemtakem postati vaš najboljši prijatelj. Le tako lahko postane glasba tista svetla iskrica v dnevni rutini obveznosti, ki jih prinaša šolsko leto.

Glasbena šola vsem svojim obiskovalcem, malim in velikim, ne daje le znanj s področja glasbe. Daje jim obilico možnosti, da se razvijejo v izobražene in široko razgledane osebe, ki bodo skozi vse življenje cenile umetnost, v njej uživale, se s pomočjo nje izražale. Da bodo odrasli v ljudi, ki bodo spoštovali sebe in druge, razumeli pomen sodelovanja, da bodo razvili sposobnost empatije in priskočili na pomoč tistim, ki jo potrebujejo, da bodo znali sprejemati posameznikovo individualnost, da bodo opazili in bili opaženi. Hkrati pa si bodo razvili določene lastnosti, kot so marljivost, požrtvovalnost ter potrpežljivost, saj se je za dober rezultat potrebno potruditi, ker le-ta ne pride kar tako čez noč, ampak je plod neštetih ur truda.

V šolskem letu 2019/2020 vam želim lepih trenutkov z nami, Glasbeno šolo Koper, podružnico Piran in Izola.

Iztok Babnik,
ravnatelj Glasbene šole Koper

Babnik

Šolski koledar