Glasbena šola skozi čas

Glasbeno šolo Koper danes sestavljajo tri slovenske obmorske glasbene šole: izolska, koprska in piranska. Koprsko so ustanovili na pobudo primorskega pianista, zborovodje in pedagoga Srečka Kumarja 21. decembra 1948, delovati pa je začela v Portorožu. Po treh letih so jo preselili v Koper. Leta 1952 so ustanovili glasbeno šolo v Izoli, tri leta pozneje pa še v Piranu. Sprva sta šoli delovali kot podružnici koprske, a sta se kmalu osamosvojili.

Srečko Kumar se je leta 1952 upokojil, ravnateljevanje šole pa je prevzel skladatelj in dirigent Vladimir Lovec. Na njegovo pobudo in na pobudo Mirana Hasla so leta 1967 združili vse tri glasbene šole v enoten zavod Center za glasbeno vzgojo (CGV). Njegov prvi ravnatelj, Miran Hasl, je kar 24 let uspešno vodil in razvijal CGV. Kolektivi treh šol so se kadrovsko krepili in strokovno povezovali v aktivih posameznih predmetnih skupin, zelo je naraslo tudi zanimanje otrok in staršev za glasbeno šolanje v slovenski Istri.

Leta 1992 je ravnateljevanje prevzel Borut Logar. V osmih letih vodenja CGV je ime Kopra ponesel tudi v svet, saj je navezal stike s podobnimi glasbenimi ustanovami. Kot ravnatelj se je upokojil leta 2000.Marija Gombač je ravnateljevala dobrih 10 let. V tem obdobju je dolgoletna želja, da bi se Umetniška gimnazija v našem prostoru uveljavila, tudi dejansko uresničila. Tako je učencem Glasbene šole Koper omogočeno nadaljevanje glasbenega izobraževanja na srednji stopnji še naprej v domačem kraju. Hkrati se je v tem času šola povezala s šolami onstran meja in spletla dobre prijateljske vezi tako z Italijani kot Hrvati, kar se kaže v interesu po skupnih koncertih ter vedno večjem povpraševanju po izobraževanju na naših šolah.

Od 1. 9. 2010 je ravnateljevanje prevzel Iztok Babnik.

Ustanoviteljice Glasbene šole Koper, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran, so 8. julija 2003 v Uradnih objavah Primorskih novic objavile dopolnitev Odloka o ustanovitvi. Na zahtevo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport se je s tem dnem Center za glasbeno izobraževanje preimenoval v Glasbeno šolo Koper s podružnicama v Izoli in Piranu.

V šolskem letu 1999/2000 je bilo v Kopru prvič srednje glasbeno izobraževanje v okviru GŠ Koper: vzporedno glasbeno izobraževanje. V šolskem letu 2000/2001 pa je bila v Kopru oblikovana umetniška gimnazija z glasbeno in likovno smerjo. Tako je Primorska dobila novo možnost, da so se mladi glasbeniki lahko odločali za srednješolski glasbeni študij tudi v slovenski Istri. Za šolsko leto 2006/07 je MŠŠ ukinilo vzporedno glasbeno izobraževanje v Kopru, Celju in Velenju.

GŠ Koper skozi čas

Koprska glasbena šola se ponaša tudi s sijajnimi skladateljskimi dosežki Vladimirja Lovca in Ivana Ščeka, v zadnjih letih pa tudi Mateja Bonina, Ambroža Čopija, Bojana Glavine, Tatjane Jercog in Andreja Makorja.

O kakovostnem vzgojno-izobraževalnem delu v slovenski Istri govorijo podatki o doseženih nagradah na nekdanjih republiških in zveznih tekmovanjih ter od osamosvojitve dalje na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki so se jih v letih od 1971 do danes udeležili številni solisti, komorni ansambli in orkestri. O kakovostnem pedagoškem delu govorijo tudi vsakoletni uspehi naših učencev in dijakov, ki uspešno opravljajo sprejemne preizkuse za univerzitetni študij doma in v tujini.
V zadnjih letih je šola strokovno sodelovala z glasbenimi šolami na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Avstriji, Italiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in na Poljskem.

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)