Knjižnica šole

URNIK KNJIŽNICE za izposojo
šolsko leto 2019/20

 
Ponedeljek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Torek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Sreda:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00 
Četrtek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Petek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00 
Knjižničarka: Vanja Gregorič,
Telefon.: 05/666 36 07
 
    knjižnica SPOROČILA KNJIŽNICE:
 
Pisarna knjižnice bo do nadaljnjega za vse uporabnike zaprta. Izposoja ali vračilo knjižničnega gradiva bo omogočeno na daljavo. Vsi uporabniki lahko v ta namen uporabljate zavihek Knjižnica na naši spletni strani, elektronsko pošto knjiznica@glasbena-kp.net ali pokličete na telefonsko številko 05/666 36 07. Za iskanje gradiva lahko uporabljate katalog WinKnj, ki je dostopen na naši spletni strani. Naročeno gradivo prevzamete na vnaprej dogovorjen način. Enako velja tudi za vračilo gradiva. Dijaki, učenci in starši lahko gradivo vrnejo tudi preko svojih učiteljev.

 
Učenci in dijaki si lahko v naši knjižnici izposodite notno gradivo, ki vam ga priporoči učitelj in knjižno gradivo, ki ga potrebujete za seminarske naloge ali druge oblike raziskovalnega dela. Ne morete pa si izposoditi učbenikov z elementi delovnega zvezka, kamor sodijo vsi učbeniki za pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia ter nekatere publikacije, ki so namenjene prvim korakom v izobraževanju na inštrumentu.

 

"Glasba je višje razodetje
kot vsa modrost in filozofija.
"
Ludwig van Beethoven