Knjižnica šole

URNIK KNJIŽNICE za izposojo
šolsko leto 2019/20

 
Ponedeljek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Torek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Sreda:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00 
Četrtek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00
Petek:  9:00 - 11:00 in 13:00 - 15:00 
Knjižničarka: Vanja Gregorič,
Telefon.: 05/666 36 07
 
    knjižnica SPOROČILA KNJIŽNICE:
 
Od 28. do 30. aprila bo knjižnica zaprta.

Učenci in dijaki si lahko v naši knjižnici izposodite notno gradivo, ki vam ga priporoči učitelj in knjižno gradivo, ki ga potrebujete za seminarske naloge ali druge oblike raziskovalnega dela. Ne morete pa si izposoditi učbenikov z elementi delovnega zvezka, kamor sodijo vsi učbeniki za pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia ter nekatere publikacije, ki so namenjene prvim korakom v izobraževanju na inštrumentu.

 

"Glasba je višje razodetje
kot vsa modrost in filozofija.
"
Ludwig van Beethoven