Knjižnica šole

URNIK KNJIŽNICE za izposojo
šolsko leto 2021/22

Začasna sprememba urnika

 
Ponedeljek:  12:00 - 15:00
Torek:  12:00 - 15:00
Sreda:  12:00 - 15:00 
Četrtek:  12:00 - 15:00
Petek:  12:00 - 15:00 
Knjižničarka: Vanja Gregorič,
Telefon.: 05/666 36 07
 
    knjižnica SPOROČILA KNJIŽNICE: 
Od 10. do 13. januarja 2022 bo knjižnica zaprta. 
 
Učenci in dijaki ter drugi uporabniki si lahko v naši knjižnici izposodite notno gradivo, ki vam ga priporoči učitelj in knjižno gradivo, ki ga potrebujete za seminarske naloge ali druge oblike raziskovalnega dela. Naročanje gradiva, ki ga potrebujete opravite preko spletne strani šole.
Za izposojo niso na voljo učbeniki z elementi delovnega zvezka, kamor sodijo vsi učbeniki za pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia ter nekatere publikacije, ki so namenjene prvim korakom v izobraževanju na inštrumentu.

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob prihajajoči 100. obletnici rojstva