Knjiga pritožb, pohval in pobud

Vnaprej se zahvaljujemo za vaš odziv (pritožbo, pohvalo ali pobudo), saj smo le skupaj lahko boljši.
Informacije, ki jih boste poslali preko spodnjega obrazca, bodo vidne samo vodstvu šole.

"Kjer besedam spodleti, glasba govori."
Hans Christian Andersen