Knjiga pritožb, pohval in pobud

Vnaprej se zahvaljujemo za vaš odziv (pritožbo, pohvalo ali pobudo), saj smo le skupaj lahko boljši.
Informacije, ki jih boste poslali preko spodnjega obrazca, bodo vidne samo vodstvu šole.

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)