Knjiga pritožb, pohval in pobud

Vnaprej se zahvaljujemo za vaš odziv (pritožbo, pohvalo ali pobudo), saj smo le skupaj lahko boljši.
Informacije, ki jih boste poslali preko spodnjega obrazca, bodo vidne samo vodstvu šole.

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare