Knjiga pritožb, pohval in pobud

Vnaprej se zahvaljujemo za vaš odziv (pritožbo, pohvalo ali pobudo), saj smo le skupaj lahko boljši.
Informacije, ki jih boste poslali preko spodnjega obrazca, bodo vidne samo vodstvu šole.

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob 100. obletnici rojstva