Hišni red v Izoli Kopru in Piranu

glasbena šola Glasbena šola Koper
je odprta med 7. in 21. uro, ob sobotah in nedeljah je zaprta. Po 21. uri je na šoli vključen alarm. Na GŠ Koper so vajam namenjene točno določene učilnice, ko niso zasedene zaradi pouka in je čas vaje dogovorjen s pomočnico ravnatelja. Učenec/dijak prevzame odgovornost za red v času vaje, šolske prostore zapustijo najkasneje ob 20.50. Ob večernih prireditvah poskrbi za red na šoli organizator prireditve.

glasbena šola Glasbena šola Izola
je ob delavnikih odprta med 14. in 21. uro. Po 21. uri je na šoli vključen alarm in zadrževanje na šoli ni možno. Na šoli je mogoče vaditi klavir v sobi za učence in tolkala v učilnici tolkal po vnaprej določenem urniku in po dogovoru med starši oziroma razrednikom (možne so izjeme s predhodnim dovoljenjem ravnatelja ali pomočnika ravnatelja). 

glasbena šola Glasbena šola Piran
je ob delavnikih odprta med 14. in 21. uro. Po 21. uri je na šoli vključen alarm. V matični stavbi ni mogoče vaditi (možne so izjeme s predhodnim dovoljenjem ravnatelja ali pomočnika ravnatelja). V prostorih Avditorija Portorož pa je organizirano vadenje tolkal v učilnici tolkal po vnaprej dogovorjenem urniku.
 Urnik knjižnice GŠ Koper za uporabnike:
vsak delovnik od 9. do 11. in 13. do 15. ure.

Uradne ure tajništva:
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
 
Uradne ure računovodstva:

od ponedeljka do petka od 13. do 15. ure.
 

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob 100. obletnici rojstva