Glasbena šola Piran


PALAČA BENVENUTI

V prostorih palače Benvenuti na Levstikovi ulici v Piranu ima sedež glasbena šola Piran,  podružnica Glasbene šole Koper.
V osnovi je tipično beneško – gotska stavba iz druge polovice 15. stoletja s triosno zasnovano glavno fasado in tremi etažami, ki je doživela temeljite neogotske predelave. V prvem nadstropju je ohranjena beneško – gotska trifora s trolistnimi zaključki. Med odprtinami sta dva kamnita stebra z lepo oblikovanima beneško – gotskima kapiteloma. Balkon, na katerega se odpita trifora, ima bogato kamnoseško obdelano ograjo. Balkon nosijo štiri kamnite konzole.

V drugem nadstropju se prav tako odpira trifora, ki je bila narejena kasneje, ob temeljiti neogotski predelavi. Enake stilne značilnosti kaže tudi neogotski zaključek tretja etaže.
Pritličje, ki je bilo tudi neogotsko predelano, ima nakazane tri šilasto zaključene odprtine. V srednji je vhod, na levi in desni strani ob njem pa po eno večje okno.
Načrt za predelavo fasade je iz leta 1861.

Kljub temu pa taka oblika ni ostala nespremenjena, saj so leta 1988 na fasadi odkrili sledove različnih barv, med katerimi je bila tudi današnja modra barva.

Temeljita obnova stavbe je potekala leta 2002 ob finančni podpori Občine Piran. Gradbena dela so obsegala ureditev notranjosti šole, postavitev nove strehe in stropov, zamenjavo tlakov in električne napeljave in pleskanje pročelja. Poleg tega je bila nabavljena nova oprema za sedem učilnic.

Od septembra 2021 dalje poteka pouk za učence piranske občine tudi v obnovljenih prostorih Avditorija Portorož. 

 

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)