Šolski sklad šole

Šolski sklad Glasbene šole Koper je bil ustanovljen v letu 2009 predvsem zaradi potreb socialno šibkejših in tudi sicer nadarjenih učencev, v katerega se zbirajo sredstva za izredno pomoč pri posameznih projektih, dodatnem izobraževanju, nakupu ustreznih glasbil, sodelovanju na tekmovanjih ipd. Dejavnost sklada je pridobivanje denarnih in materialnih sredstev.  Namen sklada je:

- finančna pomoč nadarjenim učencem pri nakupu boljših inštrumentov, udeležbi na poletnih šolah in različnih tečajih ter tekmovanjih, ki pripomorejo k njihovemu osebnostnemu razvoju ter glasbeni rasti;

- financiranje dejavnosti posameznih šolskih aktivov, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot na primer nakup nadstandardne opreme;

- omogočanje dviga kakovosti pri pridobivanju znanja in veščin učencev Glasbene šole Koper;

- izvajanje nadstandardnega pouka;

- pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, na primer s plačevanjem šolnine in izposojnine šolskih glasbenih inštrumentov.

- Donatorsko pogodbo dobite na naši spletni strani pod rubriko e-tajništvo.

Prenesite ustrezen dokument:  Pogodba o donatorstvu   Obrazec za prosilce sredstev sklada

Donatorsko pogodbo oziroma obrazec za prosilce sredstev sklada, pošljite po pošti ali prinesite v tajništvo:Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper (pripis: za šolski sklad)

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada Glasbene šole Koper

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-pošti: sklad@glasbena-kp.net

Upravni odbor Glasbene šole Koper, Izola in Piran sestavljajo trije predstavniki sveta staršev in štirje predstavniki učiteljev.
Predstavniki učiteljev so: Hartman Breda (GŠ KP), Aljoša Jerič (GŠ KP) – predsednik, Nelfi Paliska (GŠ IZ), Vesna Zuppin (GŠ IZ).
Predstavniki staršev so: Miran Bordon (GŠ KP), Dolores Kljun (GŠ IZ) – namestnica predsednika, Marjeta Blagojevič (GŠ PI). 
 

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)