Šolski sklad šole

Šolski sklad Glasbene šole Koper je bil ustanovljen v letu 2009 predvsem zaradi potreb socialno šibkejših in tudi sicer nadarjenih učencev, v katerega se zbirajo sredstva za izredno pomoč pri posameznih projektih, dodatnem izobraževanju, nakupu ustreznih glasbil, sodelovanju na tekmovanjih ipd. Dejavnost sklada je pridobivanje denarnih in materialnih sredstev.

šolski sklad

  Namen sklada je:

- finančna pomoč nadarjenim učencem pri nakupu boljših inštrumentov, udeležbi na poletnih šolah in različnih tečajih ter tekmovanjih, ki pripomorejo k njihovemu osebnostnemu razvoju ter glasbeni rasti;

- financiranje dejavnosti posameznih šolskih aktivov, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot na primer nakup nadstandardne opreme;

- omogočanje dviga kakovosti pri pridobivanju znanja in veščin učencev Glasbene šole Koper;

- izvajanje nadstandardnega pouka;

- pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, na primer s plačevanjem šolnine in izposojnine šolskih glasbenih inštrumentov.

- Donatorsko pogodbo dobite na naši spletni strani pod rubriko e-tajništvo.

Prenesite ustrezen dokument:  Pogodba o donatorstvu   Obrazec za prosilce sredstev sklada

Donatorsko pogodbo oziroma obrazec za prosilce sredstev sklada, pošljite po pošti ali prinesite v tajništvo:Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 Koper (pripis: za šolski sklad)

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada Glasbene šole Koper

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-pošti: sklad@glasbena-kp.net

Upravni odbor Glasbene šole Koper, Izola in Piran sestavljajo trije predstavniki sveta staršev in štirje predstavniki učiteljev.
Predstavniki učiteljev so: Hartman Breda (GŠ KP), Aljoša Jerič (GŠ KP) – predsednik, Nelfi Paliska (GŠ IZ), Vesna Zuppin (GŠ IZ).
Predstavniki staršev so: Miran Bordon (GŠ KP), Dolores Kljun (GŠ IZ) – namestnica predsednika, Marjeta Blagojevič (GŠ PI). 
 

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob 100. obletnici rojstva