Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletišče www.glasbena-kp.net, s katerim upravlja Glasbena šola Koper s podružnicama Izola in Piran (v nadaljevanju: šola).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko, z vtičnikom zagotovljene naslednje prilagoditve:

- večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnim besedilom,
- prilagojena pisava spletne strani, ki slabovidnim osebam omogoča lažje branje,
- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
- nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče.

Spletna stran šole pa omogoča na druge načine tudi naslednje prilagoditve:

- povečava besedila,
- uporaba različnih ravni naslovov,
- dosegljivost nekaterega gradiva v dostopnih formatih,
- dostopne so posebne vsebine v slovenskem znakovnem jeziku,
- odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona) se spletna stran prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina,
- predvidljivo delovanje spletišča,
- uporablja se standardni HTML jezik in razširitve, ki so podprte s strani vseh brskalnikov,
- možnost prilagojene tipografije,
- omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
- onemogočena so utripajoče vsebine,
- prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij ( bralnike zaslona, brajevo vrstico).

izjava Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.
Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA (v nadaljevanju nedostopna vsebina).

izjava Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.glasbena-kp.net se nenehno spremlja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za šolo namreč niso dostopna naslednja gradiva:

1. skenirani dokumenti v PDF obliki (interni akti in interni pravilniki),
2. programsko generirani dokumenti (poročila, interni akti in pravilniki),
3. kompleksne tabele s podatki ali v obliki slik, ki ne ponujajo alternativnega opisa,
4. neopisane fotografije in video vsebine,
5. multimedijske vsebine (npr. neopisane fotografije in video vsebine),
.6 ni mogoč vklop funkcionalnosti spremembe barvne sheme,
7. na strani trenutno ni mogoča navigacija samo s tipkovnico, omogočena bo s prenovo spletne strani.

Ta izjava je bila pripravljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene in bo v nadaljevanju redno posodobljena.

izjava Povratne informacije in kontakti
Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Glasbena šola Koper

Gallusova 2 / 6000 Koper

Telefon: 05/66 63 600 ali 05/66 63 601

Mobi: 040 631 041

Elektronska pošta: info@glasbena-kp.net

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

izjava Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)