Vpis VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

JE ZAKLJUČEN !

Naslenji vpis bo predvidoma v maju 2025.

 


1. POTEK SPREJEMNEGA PREIZKUSA:
p ploskanje ob metronomu
p ponavljanje ritmičnih vzorcev
p samostojno petje dveh poljubnih pesmic, ki jih otrok pripravi doma
p ponavljanje melodičnih motivov - otrok zapoje oz. ponovi enostavnejšo melodijo
p slušno prepoznavanje enakosti in različnosti

2. PRIPOROČENA STAROST OB VPISU:
p klavir 7do 9 let (izjemoma 6)
p harmonika 7do 9 let
p trobila (trobenta, pozavna, rog, tuba, evfonij) 7do 9 let
p kitara 8 do 10 let
p harfa 7 do 9 let
p orgle 11 do 18 let
p petje 15 do 24 let
p tolkala 7 do 9 let
p pihala (kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, saksofon, oboa) 7 do 9 let
p violina 6 do 8 let
p violončelo 7 do 9 let
p kontrabas 9 do 18 let
p fagot 9 do 18 let

3. FIZIČNE POSEBNOSTI
p razvita koordinacija telesa in fine motorike

4. INŠTRUMENTI
MOŽNOST IZPOSOJE NA GLASBENI ŠOLI KOPER

p harmonika 1. leto
p trobenta 1.leto, pozavna 1. leto, rog po potrebi, tuba po potrebi, evfonij po potrebi
p harfa vadenje v vadnici na OŠ Koper
p prečna flavta 1. leto, klarinet 1. leto, saksofon 1. leto
p oboa po potrebi
p violina 1. leto
p violončelo po potrebi, kontrabas po potrebi
p fagot po potrebi

NAKUP INŠTRUMENTA OB PRIČETKU ŠOLANJA
p klavir (možnost izposoje pri zunanjih ponudnikih)
p kitara (v dogovoru z učiteljem/ico)
p tolkala (v dogovoru z učiteljem)

5. CENIK
p vpisnina 1x letno (september) 20 EUR
p individualni pouk (inštrument ali petje in nauk o glasbi ali solfeggio) 33 EUR (letno 330 EUR)
p predšolska glasbeno vzgoja, glasbena pripravnica, samo nauk o glasbi ali solfeggio 16, EUR (letno 165 EUR)
p individualni pouk + balet 45 EUR (letno 450 EUR)
p plesna izobraževanja 2-krat tedensko 32 EUR (letno 320 EUR) in 1-krat tedesko 16,50 EUR (letno 165 EUR)
p strošek izposoje šolskega inštrumenta znaša 15 EUR mesečno

c
JAVNE GLASBENE ŠOLE IZVAJAMO JAVNO VELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NA OSNOVI KATEREGA IZDAJAMO SPRIČEVALA.
REDNO OBISKOVANJE INDIVIDUALNEGA TER SKUPINSKEGA POUKA JE OBVEZNO.
USPEŠNOST PRI NAPREDOVANJU PRI INDIVIDUALNEM POUKU JE POGOJENA Z REDNIM VADENJEM DOMA.
GLASBENA ŠOLA NI KROŽEK.Nekaj predstavitev ...


punkt o klarinetu: https://youtu.be/Eyk-Hyw0Pqk
punkt o flavti: https://youtu.be/lrCVlKUErEo
punkt o oboi in fagotu: https://youtu.be/C2kWIhISl4g
punkt o saksofonu: https://youtu.be/YrourDPPp_Q
punkt o trobenti in rogu: https://youtu.be/fKiykDKx70Q
punkt o evfoniju in pozavni: https://youtu.be/ZDktLDXD2UM
punkt o tubi: https://www.youtube.com/watch?v=5nWavFXfk3w
punkt o kontrabasu: https://youtu.be/QjuhKSISBtY
punkt o harfi: https://youtu.be/aqJiVLQyqH4
punkt o harmoniki: https://youtu.be/4f6ncgw9EB8
punkt o baletu: https://youtu.be/bEC0ojxlJi0


 


Zagotavljamo, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - Ur. l. RS št. 94/07.

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)