Učiteljski zbor in ostali

GLASBENA ŠOLA KOPER
šolsko leto 2019 / 2020       

 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA : Danijela Terbižan
GLASBENA PRIPRAVNICA: Danijela Terbižan
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: Kristina Babič, Maja Cilenšek, mag. Irena Čok, Sindija Šiško, Danijela Terbižan
VIOLINA: Žiga Cerar, Tinkara Marinac, Bogomir Petrač
VIOLA: Bogomir Petrač
VIOLONČELO: Igor Švarc
KONTRABAS: Štefan Švagelj
KLAVIR: mag. Aleksandra Alavanja Drucker, Selma Chicco Hajdin, prof., Valentina Češnjevar, Nuška Gregorič, Tatjana Jercog,
Jasna Jerman, Lada Kos, Danijela Masliuk, Špela Morato, Nelfi Paliska, Nives Pavlič
HARMONIKA: Sonja Mezgec, mag. Erika Udovič Kovačič
PETJE: Tanja Grlica
KITARA: Boštjan Andrejc, Tanja Brecelj Vatovec, Friderik King, Svetlin Markov
HARFA: Tadeja Kralj
KLARINET: Karl Glavina, Aleš Grosek, Borut Vatovec
SAKSOFON: Karl Glavina, Mitja Žerjal
KLJUNASTA FLAVTA: Erika Arko, AndražCencič, Urša Časar (nadomeščanje), Karl Glavina, Aleš Grosek, Breda Hartman, Tanja Jarc (nadomeščanje), Jelena Pešić, Borut Vatovec, mag. Alenka Zupan, Mitja Žerjal
FLAVTA: Erika Arko, Urša Časar (nadomeščanje), Tanja Jarc (nadomeščanje), Paula Kudumija, Jelena Pešić, mag. Alenka Zupan
OBOA: Breda Hartman
TROBENTA: Boris Benčič, Mitja Bobič, Rok Vilhar
POZAVNA: Boris Benčič, Andraž Cencič, Rok Vilhar
ROG: Boris Benčič, Mitja Bobič
TUBA IN DRUGA KONIČNA TROBILA: Boris Benčič, Andraž Cencič, Rok Vilhar
TOLKALA: Aljoša Jerič
BALET: Manjana Milostnik

​DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER: Maja Cilenšek
GODALNI ORKESTER GŠ KOPER: Žiga Cerar
KITARSKI ORKESTER: Svetlin Markov
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER: Maja Cilenšek
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER IN GŠ IZOLA: Kristina Babič
ROCK SKUPINE GŠ KOPER: Boštjan Andrejc
SIMFONIČNI ORKESTER GŠ KOPER »VLADIMIR LOVEC«: Žiga Cerar
ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ KOPER: Andraž Cencič
TROBILNI ANSAMBEL BRASS BAND KIP: Boris Benčič____________________________________________________

GLASBENA ŠOLA KOPER - PODRUŽNICA IZOLA
šolsko leto 2019 / 2020      

    
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA: Maja Cilenšek
GLASBENA PRIPRAVNICA: Kristina Babič
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: Kristina Babič, Maja Cilenšek
VIOLINA: Uroš Bubnič, Katja Dadič, Sonja Horvat
VIOLONČELO: Antonije Hajdin, prof.
KLAVIR: Darinka Jug, Nelfi Paliska, Breda Pečnik Božič, Vesna Zuppin
HARMONIKA: Mirjana Gvozdenac
KITARA: Bojan Kuret
KLARINET, SAKSOFON: Dušan Kitić
KLJUNASTA FLAVTA: Dušan Kitić, Špela Molek
FLAVTA: Špela Molek
TROBENTA, ROG, EVFONIJ: Boris Benčič
POZAVNA, TUBA, EVFONIJ: Mirko Orlač
TOLKALA: Tomislav Hmeljak
PETJE: Andrej Makor

ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ IZOLA: Mirko Orlač
USTVARJALNA SKUPINA: Mirjana Gvozdenac.

____________________________________________________

 GLASBENA ŠOLA KOPER - PODRUŽNICA PIRAN
šolsko leto 2019 / 2020  
   

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA: mag. Irena Čok
GLASBENA PRIPRAVNICA: mag. Irena Čok
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: mag. Irena Čok
VIOLINA: Ina Lorbek
VIOLA: Ina Lorbek
VIOLONČELO: Antonije Hajdin, prof.
KLAVIR: Aleksandra Češnjevar Glavina, Bojan Glavina, Piroška Sič Birsa,
Ana Žunić
HARMONIKA: Mirjana Gvozdenac
KITARA: Martina Kocjančič
KLARINET, SAKSOFON: Robert Stanič
KLJUNASTA FLAVTA: Andraž Cencič, Olga Sosič, Robert Stanič
FLAVTA: Olga Sosič
TROBENTA, ROG: Valter Čondič
POZAVNA, TUBA, TENORSKA TUBA: Andraž Cencič
TOLKALA: Tomislav Hmeljak

JAZZ ANSAMBEL GŠ PIRAN: Robert Stanič
ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ PIRAN: Iztok Babnik

____________________________________________________

učitelji

RAVNATELJ:
Iztok Babnik

POMOČNIKA RAVNATELJA:
Tatjana Jercog in Mirko Orlač

VODJI PODRUŽNIC
Breda Pečnik Božič za Izolo in mag. Irena Čok za Piran

STROKOVNI ORGANI
učiteljski zbor, trije oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in strokovni kolegij.

UČITELJSKI ZBOR
vodi ravnatelj, sestavljajo pa ga vsi strokovni delavci. Tri oddelčne učiteljske zbore sestavljajo učitelji posameznih podružničnih šol, vodi pa jih ravnatelj oziroma pomočnik, ki je določen za posamezno podružnico.
 
STROKOVNI AKTIVI IN NJIHOVI VODJE
Oddelek za nauk o glasbi, petje in balet: Maja Cilenšek
Oddelek za godala: Antonije Hajdin, prof.
Oddelek za klavir: Nelfi Paliska
Oddelek za harmoniko: Sonja Mezgec
Oddelek za pihala: Špela Molek - kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot
                               Aleš Grosek - klarinet in saksofon
Oddelek za trobila in tolkala: Mitja Bobič
Oddelek za kitaro in harfo: Tanja Brecelj Vatovec
Umetniška gimnazija, smer glasba: Urška Lenarčič Čeranič

STROKOVNI KOLEGIJ
vodi ravnatelj, sestavljajo pa ga vodje strokovnih aktivov, vodji podružnic ter pomočnica in pomočnik ravnatelja.

KNJIŽNICA
Vanja Gregorič

RAČUNOVODJA, KNJIGOVODJA
Vida Batistič, Evelina Žunič

TAJNIK VIZ, ADMINISTRATOR
Tanja Grubač, Nives Oblak

TEHNIČNO OSEBJE
GŠ Koper: Slađana Handanović, Slobodanka Tokalič, Doris Oroši, Ivica Žunič
Podružnica Izola: Loredana Jakac, Dejan Kodelja
Podružnica Piran: Slađana Handanović, Barbara Opačak

 

"Kjer besedam spodleti, glasba govori."
Hans Christian Andersen