Splošne informacijeZa vpis v program Umetniška gimnazija – GLASBENA SMER, Modul B: petje – instrument veljajo pogoji za vpis v izobraževalnegi program Gimnazija in posebni pogoji – preizkus glasbene nadarjenosti.

Preizkus glasbene nadarjenosti obsega znanje NAUKA O GLASBI v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje SOLFEGGIA v obsegu dveh razredov glasbene šole, poleg tega pa še:

- za KLAVIR, VIOLINO, VIOLONČELO, HARMONIKO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu osmih razredov glasbene šole;
- za VIOLO, KITARO, FLAVTO, KLJUNASTO FLAVTO, KLARINET, OBOO, FAGOT, SAKSOFON, ROG, TROBENTO, POZAVNO, TUBO, TOLKALA in HARFO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole; za skupino pihal in trobil je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal in trobil, starost ob vpisu na fagot, pozavno in tubo je lahko največ 20 let;
- za PETJE: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško potrdilo specialista foniatra (otorinolaringologa) o izpolnjevanju fizičnih zmožnosti za učenje petja, starost za dekleta je praviloma do 22 let, za fante pa do 24 let, po zaključeni mutaciji;
- za KONTRABAS: znanje kontrabasa v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let;
- za ČEMBALO: znanje klavirja v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole.
 

Pomembni datumi, ki si jih velja zapomniti za vpis na Umetniško gimnazijo – glasbena smer

do 2. 3. 2023     
Prijava za opravljanje preizkusa glasbene nadarjenosti (Obrazec Prijava k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.)

17. 3. 2023     
OPRAVLJANJE PREIZKUSA GLASBENE NADARJENOSTI od 8. do 16. ure*

18. 3. 2023
OPRAVLJANJE PREIZKUSA GLASBENE NADARJENOSTI od 8. do 13. ure*

do 27. 3. 2023
Posredovanje potrdila o opravljenem preizkusu glasbene nadarjenosti

  * Potek in vrstni red kandidatov je odvisen od števila prijavljenih kandidatov.
 
Priprave na sprejemni preizkus iz glasbene teorije

Priprave na sprejemni preizkus iz nauka o glasbi bodo potekale v

    petek, 17. 2. 2023, od 17.30 do 19.30;
    soboto, 18. 2. 2023, od 10. do 12. ure;
    soboto, 4. 3. 2023, od 10. do 12. ure;
    soboto, 11. 3. 2023, od 10. do 12. ure.

Priprave bo izvajal učitelj Matej Bonin, in sicer v učilnici 5 na Glasbeni šoli Koper.
 
Prijave za vpis

Kandidati se prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko kupijo v knjigarnah (obrazec DZS 1,20). Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Pri izobraževalnem programu obvezno vpišite tudi smer: Umetniška gimnazija – modul B, »naziv glavnega predmeta« (petje – inštrument – navedite kateri).

Priponke:   Vpis   Prijava k preizkusu glasbene nadarjenosti
 
Program umetniške gimnazije - smer glasba, ki se izvaja na Glasbeni šoli Koper, obsega modul B: petje, inštrument.

umetniška gimnazija  MODUL B: PETJE, INŠTRUMENT

Pogoji za vpis:
      1. uspešno končana osnovna šola
      2. posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu glasbene šole
         in obsega:umetniška gimnazija  B) Petje, inštrument:
 • znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole ter
 • za violino, violončelo, kitaro, klavir, harmoniko:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu šestih razredov. Na sprejemnem izpitu se igra snov po vzoru na izpitno snov 6. razreda.
   
 • za flavto, oboo, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, eufonij, kontrabas, harfo:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu štirih razredov glasbene šole.
  Opomba: Za skupini predmetov pihal in trobil mora kandidat k prijavi za vpis priložiti tudi zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalen medčeljustni odnos.
   
 •  za petje: znanje v obsegu dveh razredov petja osnovnega glasbenega izobraževanja.
  Opomba: K prijavi za vpis k petju mora kandidat/ka priložiti tudi zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju pevskega organa. Potrebna starost za petje za dekleta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaključeno mutacijo.

  Dijaki, ki vzporedno obiskujejo še kak drug vzgojno izobraževalni program (drugo srednjo šolo z maturo), se lahko po določilu 18. člena Zakona o gimnazijah vzporedno vključijo samo v strokovni del programa umetniške gimnazije - smer glasba.

umetniška gimnazija  PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA


Program umetniške gimnazije glasbene smeri omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuj jezik I) in dveh izbirnih predmetov. Z uspešno opravljeno maturo si dijak/inja pridobi srednjo izobrazbo, maturo pa opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.
Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak/inja nadaljuje univerzitetni študij na Akademiji za glasbo ali na drugi fakulteti, razen na tisti, ki določa posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.umetniška gimnazija PRIJAVE ZA VPIS

Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo lahko kupijo v knjigarnah. Obrazec prijave k vpisu je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
Pri programu umetniška gimnazija mora biti vpisana tudi smer – modul B in glavni predmet (petje - inštrument - navedite kateri).
 

umetniška gimnazija  INFORMACIJE O VPISU
Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo:

na Glasbeni šoli Koper:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper, tel. 05/666 36 00-01
e-mail: info@glasbena-kp.net
spletna stran: www.glasbena-kp.net/ug

na Gimnaziji Koper:
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper, tel. 05/611-72-70
Andreja Rolih, šolska svetovalna služba, tel. 05/611-72-74 ali 051/260-759
Urška Lenarčič Čeranič, vodja aktiva za glasbene predmete na Gimnaziji Koper
e-mail: info@gimnazija-koper.si
spletna stran: www.gimnazija-koper.si

 
umetniška gimnazija  več o vpisu na strani Gimnazije Koper

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)