Splošne informacijePOMEMBNI DATUMI ZA VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Ker se zavedamo, da je pri odločitvi za vpis ključen stik s profesorjem inštrumenta, smo se odločili, da organiziramo:

  DAN ODPRTIH VRAT (18. 1. 2024),

  INFORMATIVNI  DAN (16. in 17. 2. 2024),

  PRIPRAVE NA PREIZKUS GLASBENE NADARJENOSTI (PRIPRAVLJALNI TEČAJ) in INDIVIDUALNA SREČANJA s profesorji inštrumentov, ki poučujejo na umetniški gimnaziji.

 

Priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz nauka o glasbi/solfeggia bodo potekale na Gimnaziji Koper,
v učilnici 29, in sicer v naslednjih terminih:

  petek, 16. februar 2024, 16.30–19.00

  sobota, 17. februar 2024, 10.30–13.00

  petek, 1. marec 2024, 16.30–19.00

  sobota, 2. marec 2024, 9.00–11.30

 
Pripravljalni tečaj za preizkus glasbene nadarjenosti je plačljiv. Cena tečaja je 40,00 €.

Na pripravljalni tečaj se je potrebno predhodno prijaviti, in sicer najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2024, na e-naslov: andreja.rolih@gimkp.si.
 
Profesorji inštrumenta nudijo tudi individualna srečanja, info ure in hospitacije po predhodnem dogovoru. Kontakte profesorjev najdete na spletni strani Gimnazije Koper: https://www.gimnazija-koper.si/ucitelji. Seznam profesorjev je tudi v vodiču na spletni strani Gimnazije Koper: https://www.gimnazija-koper.si/vodic.

Za ostale informacije se lahko obrnete na vodjo aktiva Urško Lenarčič Čeranič (urska.lenarcic-ceranic@gimkp.si).
Veselimo se srečanja z bodočimi dijaki Gimnazije Koper (umetniške gimnazije – glasbene smeri).
 
Program umetniške gimnazije - smer glasba, ki se izvaja na Glasbeni šoli Koper, obsega modul B: petje, inštrument.

umetniška gimnazija  MODUL B: PETJE, INŠTRUMENT

Pogoji za vpis:
      1. uspešno končana osnovna šola
      2. posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu glasbene šole
         in obsega:umetniška gimnazija  B) Petje, inštrument:
 • znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole ter
 • za violino, violončelo, kitaro, klavir, harmoniko:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu šestih razredov. Na sprejemnem izpitu se igra snov po vzoru na izpitno snov 6. razreda.
   
 • za flavto, oboo, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, eufonij, kontrabas, harfo:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu štirih razredov glasbene šole.
  Opomba: Za skupini predmetov pihal in trobil mora kandidat k prijavi za vpis priložiti tudi zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalen medčeljustni odnos.
   
 •  za petje: znanje v obsegu dveh razredov petja osnovnega glasbenega izobraževanja.
  Opomba: K prijavi za vpis k petju mora kandidat/ka priložiti tudi zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju pevskega organa. Potrebna starost za petje za dekleta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaključeno mutacijo.

  Dijaki, ki vzporedno obiskujejo še kak drug vzgojno izobraževalni program (drugo srednjo šolo z maturo), se lahko po določilu 18. člena Zakona o gimnazijah vzporedno vključijo samo v strokovni del programa umetniške gimnazije - smer glasba.

umetniška gimnazija  PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA


Program umetniške gimnazije glasbene smeri omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuj jezik I) in dveh izbirnih predmetov. Z uspešno opravljeno maturo si dijak/inja pridobi srednjo izobrazbo, maturo pa opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.
Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak/inja nadaljuje univerzitetni študij na Akademiji za glasbo ali na drugi fakulteti, razen na tisti, ki določa posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.umetniška gimnazija PRIJAVE ZA VPIS

Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo lahko kupijo v knjigarnah. Obrazec prijave k vpisu je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
Pri programu umetniška gimnazija mora biti vpisana tudi smer – modul B in glavni predmet (petje - inštrument - navedite kateri).
 

umetniška gimnazija  INFORMACIJE O VPISU
Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo:

na Glasbeni šoli Koper:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper, tel. 05/666 36 00-01
e-mail: info@glasbena-kp.net
spletna stran: www.glasbena-kp.net/ug

na Gimnaziji Koper:
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper, tel. 05/611-72-70
Andreja Rolih, šolska svetovalna služba, tel. 05/611-72-74 ali 051/260-759
Urška Lenarčič Čeranič, vodja aktiva za glasbene predmete na Gimnaziji Koper
e-mail: info@gimnazija-koper.si

 
umetniška gimnazija  več o vpisu na strani Gimnazije Koper

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)