Splošne informacije

Spoštovani učitelji, starši, bodoči dijaki,

v imenu Glasbene šole Koper in Gimnazije Koper Vam posredujemo priložene informacije in vabilo za bodoče dijake programa umetniške gimnazije – glasbene smeri v šolskem letu 2022/2023.

Ker se zavedamo, da je pri odločitvi za vpis na program umetniške gimnazije – glasbene smeri ključen tudi odnos s profesorjem inštrumenta, Vas vabimo, da se udeležite organiziranih INDIVIDUALNIH SREČANJ, INFORMATIVNIH DNEVOV, PRIPRAV na PREIZKUS GLASBENE NADARJENOSTI – PRIPRAVLJALNI TEČAJ in INFO URE s profesorji inštrumentov umetniške gimnazije – glasbene smeri.


Individualna srečanja s profesorji inštrumentov
INDIVIDUALNA SREČANJA bodo potekala od januarja do marca 2022.
Individualna srečanja bodo potekala po dogovoru s profesorji inštrumentov v prostorih Glasbene šole Koper (oz. na daljavo). Kontakti profesorjev po aktivih inštrumentov so navedeni spodaj.
Potrebna je predhodna prijava (ura izvedbe po dogovoru).

V primeru, da se bodoči dijaki individualnih srečanj s profesorji inštrumentov ne morejo udeležiti, nudimo:

  Info uro za inštrument
INFO URA s hospitacijo, konzultacijo ... bo potekala na INFORMATIVNEM DNEVU
v petek, 11. februarja 2022
, od 12.00 do 15.00 oz. po dogovoru s profesorjem inštrumenta.
Info ura bo potekala v prostorih Glasbene šole Koper (oz. na daljavo).
Potrebna je predhodna prijava do 4. februarja 2022 (ura izvedbe po dogovoru).


  Priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz inštrumenta
PRIPRAVLJALNI TEČAJ INŠTRUMENTA
bo potekal
v soboto, 19. februarja 2022 in
v soboto, 5. marca 2022.
Tečaj bo potekal v prostorih Glasbene šole Koper (oz. na daljavo).
Potrebna je predhodna prijava do 4. februarja 2022 (ura izvedbe po dogovoru).
 

Dopis - Bodoči dijaki 2022
Vabilo - Individualna srečanja UG 2022
Vabilo - Pripravljalni tečaj UG 2022
 

KONTAKTI PROFESORJEV PO AKTIVIH INŠTRUMENTOV ZA PREDHODNO PRIJAVO:

  GODALA:
Sonja Horvat
– violina, sonja.violinistka@gmail.com
Antonije Hajdin – violončelo, antonijehajdin@yahoo.com

  KLAVIR:         
Denys Masliuk
, denys.masliuk@hotmail.com

  HARMONIKA:
Erika Udovič Kovačič
, erika.udovic.kovacic@gmail.com

  KITARA in HARFA:
Martina Kocjančič
, kocjancic.martina@gmail.com

  PIHALA: 
Alenka Zupan
, info@alenkazupan.com

TROBILA in TOLKALA:
Rok Vilhar
, rok.vilhar@guest.arnes.si


Priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz nauka o glasbi
PRIPRAVLJALNI TEČAJ NAUKA O GLASBI
:
v petek in soboto, 11. in 12. februarja 2022,
v soboto, 19. februarja 2022 in
v soboto, 5. marca 2022.
URA IZVEDBE: v petek ob 17.30 in v soboto ob 10.00. Prijava ni potrebna.

Tečaj bo potekal v prostorih Glasbene šole Koper. Priprave bo vodil profesor Matej Bonin.
Kontakt in dodatne informacije za pripravljalni tečaj nauka o glasbi: bonin.matej@gmail.com

Dodatne informacije: www.gimnazija-koper.si/vpis-ug-glasbena-smer
V primeru omejitev NIJZ-ja izvajamo vse aktivnosti na daljavo.

Veselimo se srečanja z bodočimi dijaki Gimnazije Koper – umetniške gimnazije glasbene smeri.

Lepo pozdravljeni

Iztok Babnik, ravnatelj GŠ Koper in
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper
 


Program umetniške gimnazije - smer glasba, ki se izvaja na Glasbeni šoli Koper, obsega modul B: petje, inštrument.

umetniška gimnazija  MODUL B: PETJE, INŠTRUMENT

Pogoji za vpis:
      1. uspešno končana osnovna šola
      2. posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu glasbene šole
         in obsega:umetniška gimnazija  B) Petje, inštrument:
 • znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole ter
 • za violino, violončelo, kitaro, klavir, harmoniko:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu šestih razredov. Na sprejemnem izpitu se igra snov po vzoru na izpitno snov 6. razreda.
   
 • za flavto, oboo, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, eufonij, kontrabas, harfo:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu štirih razredov glasbene šole.
  Opomba: Za skupini predmetov pihal in trobil mora kandidat k prijavi za vpis priložiti tudi zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalen medčeljustni odnos.
   
 •  za petje: znanje v obsegu dveh razredov petja osnovnega glasbenega izobraževanja.
  Opomba: K prijavi za vpis k petju mora kandidat/ka priložiti tudi zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju pevskega organa. Potrebna starost za petje za dekleta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaključeno mutacijo.

  Dijaki, ki vzporedno obiskujejo še kak drug vzgojno izobraževalni program (drugo srednjo šolo z maturo), se lahko po določilu 18. člena Zakona o gimnazijah vzporedno vključijo samo v strokovni del programa umetniške gimnazije - smer glasba.

umetniška gimnazija  PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA


Program umetniške gimnazije glasbene smeri omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuj jezik I) in dveh izbirnih predmetov. Z uspešno opravljeno maturo si dijak/inja pridobi srednjo izobrazbo, maturo pa opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.
Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak/inja nadaljuje univerzitetni študij na Akademiji za glasbo ali na drugi fakulteti, razen na tisti, ki določa posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.umetniška gimnazija PRIJAVE ZA VPIS

Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo lahko kupijo v knjigarnah. Obrazec prijave k vpisu je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
Pri programu umetniška gimnazija mora biti vpisana tudi smer – modul B in glavni predmet (petje - inštrument - navedite kateri).
 

umetniška gimnazija  INFORMACIJE O VPISU
Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo:

na Glasbeni šoli Koper:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper, tel. 05/666 36 00-01
e-mail: info@glasbena-kp.net
spletna stran: www.glasbena-kp.net/ug

na Gimnaziji Koper:
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper, tel. 05/611-72-70
Andreja Rolih, šolska svetovalna služba, tel. 05/611-72-74 ali 051/260-759
Urška Lenarčič Čeranič, vodja aktiva za glasbene predmete na Gimnaziji Koper
e-mail: info@gimnazija-koper.si
spletna stran: www.gimnazija-koper.si

 
umetniška gimnazija  več o vpisu na strani Gimnazije Koper

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob 100. obletnici rojstva