Splošne informacije

Spoštovani učitelji, bodoči dijaki,
 
z Gimnazije Koper Vam posredujemo priložene informacije in vabilo za bodoče dijake programa umetniške gimnazije – glasbene smeri v šolskem letu 2021/2022.
 
Ker se zavedamo, da je pri odločitvi za vpis na program umetniške gimnazije – glasbene smeri ključen tudi odnos s profesorjem inštrumenta,
Vas vabimo, da se udeležite organiziranih INFORMATIVNIH DNEVOV, PRIPRAV na PREIZKUS GLASBENE NADARJENOSTI – PRIPRAVLJALNI TEČAJ in
INFO URE s profesorji inštrumentov umetniške gimnazije – glasbene smeri.
 
Info ura za inštrument
INFO URA s hospitacijo, konzultacijo ... bo potekala na INFORMATIVNEM DNEVU
v petek, 12. februarja 2021, od 12.00 do 15.00.
Info ura bo potekala v prostorih Glasbene šole Koper oz. na daljavo.
Potrebna je predhodna prijava (ura izvedbe po dogovoru).
 
Priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz inštrumenta
PRIPRAVLJALNI TEČAJ INŠTRUMENTA:
v soboto, 27. februarja 2021 in
v soboto, 6. marca 2021.
Tečaj bo potekal v prostorih Glasbene šole Koper oz. na daljavo.
Potrebna je predhodna prijava (ura izvedbe po dogovoru).
 
Priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz nauka o glasbi
PRIPRAVLJALNI TEČAJ NAUKA O GLASBI:
petek in sobota, 12. in 13. februarja 2021,
petek in sobota, 26. in 27. februarja 2021 in
petek in sobota, 5. in 6. marca 2021.
 
URA IZVEDBE: v petek ob 17.30 in v soboto ob 11.00. Prijava ni potrebna.
Tečaj bo potekal v prostorih Glasbene šole Koper oz. na daljavo.
Priprave bo vodil profesor Matej Bonin.
 
KONTAKT ZA PREDHODNE PRIJAVEurska.lenarcic-ceranic@gimkp.si.
Dodatne informacije: www.gimnazija-koper.si/vpis-ug-glasbena-smer
V primeru omejitev NIJZ-ja izvajamo vse aktivnosti na daljavo.

Priloge: 
Gimnazija Koper - Informativni dan: PETEK, 12. 2. 2021  / 
Gimnazija Koper - Informativni dan SOBOTA 13. 2. 2021  / 
Vabilo 2021-dopis-učitelji-učenci_koncna  /
Vabilo informativni dan 2021
Vabilo pripravljalni tečaj UG 2021
 
Veselimo se srečanja z bodočimi dijaki Gimnazije Koper – umetniške gimnazije glasbene smeri.
 
Lepo vas pozdravljam.
 
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper


Program umetniške gimnazije - smer glasba, ki se izvaja na Glasbeni šoli Koper, obsega modul B: petje, inštrument.

umetniška gimnazija  MODUL B: PETJE, INŠTRUMENT

Pogoji za vpis:
      1. uspešno končana osnovna šola
      2. posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu glasbene šole
         in obsega:umetniška gimnazija  B) Petje, inštrument:
 • znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole ter
 • za violino, violončelo, kitaro, klavir, harmoniko:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu šestih razredov. Na sprejemnem izpitu se igra snov po vzoru na izpitno snov 6. razreda.
   
 • za flavto, oboo, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, eufonij, kontrabas, harfo:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu štirih razredov glasbene šole.
  Opomba: Za skupini predmetov pihal in trobil mora kandidat k prijavi za vpis priložiti tudi zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalen medčeljustni odnos.
   
 •  za petje: znanje v obsegu dveh razredov petja osnovnega glasbenega izobraževanja.
  Opomba: K prijavi za vpis k petju mora kandidat/ka priložiti tudi zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju pevskega organa. Potrebna starost za petje za dekleta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaključeno mutacijo.

  Dijaki, ki vzporedno obiskujejo še kak drug vzgojno izobraževalni program (drugo srednjo šolo z maturo), se lahko po določilu 18. člena Zakona o gimnazijah vzporedno vključijo samo v strokovni del programa umetniške gimnazije - smer glasba.

umetniška gimnazija  PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA


Program umetniške gimnazije glasbene smeri omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuj jezik I) in dveh izbirnih predmetov. Z uspešno opravljeno maturo si dijak/inja pridobi srednjo izobrazbo, maturo pa opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.
Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak/inja nadaljuje univerzitetni študij na Akademiji za glasbo ali na drugi fakulteti, razen na tisti, ki določa posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.umetniška gimnazija PRIJAVE ZA VPIS

Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo lahko kupijo v knjigarnah. Obrazec prijave k vpisu je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
Pri programu umetniška gimnazija mora biti vpisana tudi smer – modul B in glavni predmet (petje - inštrument - navedite kateri).
 

umetniška gimnazija  INFORMACIJE O VPISU
Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo:

na Glasbeni šoli Koper:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper, tel. 05/666 36 00-01
e-mail: info@glasbena-kp.net
spletna stran: www.glasbena-kp.net/ug

na Gimnaziji Koper:
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper, tel. 05/611-72-70
Andreja Rolih, šolska svetovalna služba, tel. 05/611-72-74 ali 051/260-759
Urška Lenarčič Čeranič, vodja aktiva za glasbene predmete na Gimnaziji Koper
e-mail: info@gimnazija-koper.si
spletna stran: www.gimnazija-koper.si

 
umetniška gimnazija  več o vpisu na strani Gimnazije Koper

 

"Glasba je višje razodetje
kot vsa modrost in filozofija.
"
Ludwig van Beethoven