Dijaki v šolskem letu

2023/2024

cilji UG - 1. letnik

...

cilji VGI - 1. letnik

...
_____________________________

cilji UG - 2. letnik

...

cilji VGI - 2. letnik

...
_____________________________


cilji UG - 3. letnik

...

cilji VGI - 3. letnik

...
_____________________________

cilji UG - 4. letnik

...

cilji VGI - 4. letnik

...
_____________________________

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)