Informacije dobaviteljem

___________________________________________________________

Torek, 16. december 2014
obvestilo Obvestilo dobaviteljem o izdajanju računov v elektronski obliki

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo Glasbena šola Koper s 1.1.2015, v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A Uradni list RS št.: 111/2013), prejemala račune in njihove priloge, izključno v elektronski obliki (e-račun).
Uprava RS za javna plačila (UJP) bo enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov za proračunske uporabnike.
Račune, ki s 1.1.2015 ne bodo izdani v standardni elektronski obliki preko UJP, bomo morali v skladu z zakonskimi predpisi zavrniti.
Prosimo vse dobavitelje, da uredijo vse potrebno, da bo poslovanje potekalo nemoteno.
Informacije o uvedbi e-računov v javnem sektorju so dostopne na spletni strani UJP in Slovenskega nacionalnega foruma za e-račun.

Podatki za izstavitev računa Glasbeni šoli Koper:
podračun odprt pri UJP Koper: SI56 0125 0603 0710 633
Dav.št.: 63820749
Nismo zavezanci za DDV

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

IZTOK BABNIK,
ravnatelj GŠ Koper


___________________________________________________________

 

No page selected