Novice, članki in odmevi ...

Glasbena šola Koper skrbi za kakovostno izobraževanje mladih glasbenikov v slovenski Istri.
Leto 2019/2020  |  16.03.2020  |  Videno: 359391  |  A+ | a-
KP MOK, kultura
Foto: arhiv GŠ Koper
 
Glasbeno šolo Koper danes sestavljajo tri slovenske obmorske glasbene šole: izolska, koprska in piranska. Koprsko so ustanovili na pobudo primorskega pianista, zborovodje in pedagoga Srečka Kumarja.

O kakovostnem pedagoškem delu v glasbeni šoli in njenih podružnicah govorijo uspehi številnih učencev in dijakov Glasbene šole Koper pri nas in v tujini. »Priznanja in nagrade so, seveda, potrditev talenta mladih glasbenikov in plačilo za njihov trud, a je to le vrh ledene gore,« pomen odmevnih glasbenih uspehov na klavirskem, pihalnem, področju trobil, harfe ter zborovskem tekmovanju razkriva ravnatelj Glasbene šole Koper Iztok Babnik.

Učenec za doseganje dobrih rezultatov potrebuje spodbudo staršev, dobro strokovno vodstvo in angažiranega učitelja. Ta potrebuje dobre pogoje za delo in strukturo, ki ga podpira. Zato gre priznanje celotni strukturi, ki mlade spodbuja in jim omogoča udejstvovanje na tekmovanjih, revijah, koncertih … Glasbena šola Koper že več kot 70 let skrbi za kakovostno izobraževanje mladih glasbenikov v slovenski Istri, ambiciozni in visoko izobraženi profesorji pa skrbijo za kakovostno poučevanje in predajanje svojega znanja na učence, pravi Babnik: »Glavni elementi odličnosti poučevanja naših učiteljev so njihova strokovnost, motiviranje učencev in postavljanje pravih ciljev, ki so prilagojeni učenčevi sposobnosti in nadarjenosti ter, seveda, pedagoški zanos, ljubezen in odgovornost do dela. Velika motivacija za doseganje visokih ciljev je tudi dejstvo, da v Glasbeni šoli Koper izvajamo program Umetniške gimnazije – smer glasba, tu se večina mladih že resno izobražuje za poklic glasbenika. To je zagotovo velik izziv in še večja odgovornost za naše učitelje, ki pripomore k nenehnemu razvoju njihovih pedagoških kompetenc.«

Pomen izobraževanja in komunikacije
Kot pravi ravnatelj Glasbene šole Koper, šola veliko pozornosti namenja izobraževanju in dodatnemu usposabljanju učiteljev, povezovanju z glasbenimi šolami po Sloveniji in primerljivimi glasbenimi inštitucijami v tujini. »Za dobre rezultate dela je med drugim bistvenega pomena sodelovanje in komunikacija s starši, ker so prav oni naš največji zaveznik in podporni steber našemu dobremu delu. Sodelovanje in komunikacija sta zagotovo dva pojma, ki veliko pomenita. Vsi soudeleženi na glasbeni šoli smo del živega organizma, ki se razvija, spreminja, raste … Brez razumevanja, dobrih odnosov, sodelovanja in komunikacije ne moremo dobro delovati,« je jasen Babnik, ki meni, da bo vzdrževanje tega nivoja v prihodnje velik izziv. »Treba je vzdrževati entuziazem in strast do glasbe, da to lahko predajamo naprej novim generacijam. Biti moramo v koraku s časom, se prilagajati in ves čas v delo vpeljevati novosti, da ne bi zapadli v rutino. Poklic učitelja se nikoli ne zaključi, temveč se z vsakim novim učencem znova začne. Velik izziv bo tudi pridobiti dodatne prostore (učilnice, orkestrsko dvorano …), ki nam bodo omogočili še kvalitetnejše delo.«

Novice o številnih uspehih učencev in dijakov Glasbene šole Koper si lahko preberete tudi na spletni strani www.glasbena-lp.net